You are currently browsing the monthly archive for December 2013.

Robert Stonen dokumenttielokuva Pandora’s Promise löytyy nyt iTunesista ja Netflixistä. Itselläni oli mahdollisuus nähdä se pari viikkoa sitten ja nautin elokuvasta kovasti. Suosittelen sitä lämpimästi energia- ja ympäristökysymyksistä kiinnostuneille.

Pandora's Promise iTunesissa

Pandora’s Promise iTunesissa

Liittyen edelliseen postaukseeni halusin vielä tarkistaa tilanteen globaalisti. Oheiset tiedot on koottu BP:n “Statistical review of world energy 2013″ julkaisusta. Ensin muutokset primäärienergian kulutuksessa. Toinen palkki on muutos globaalisti ja toinen ei-OECD maissa.

Muutokset primäärienergian kulutuksessa

Muutokset primäärienergian kulutuksessa

Seuraavissa kuvissa esitän erikseen muutokset fossiilisten polttoaineiden käytössä sekä uusiutuvissa energianlähteissä. Fossiilisten käyttö lisääntyi globaalisti 224 mtoe samalla, kun vesivoimaa tuotettiin 36 mtoe enemmän ja muita uusiutuvia (tuuli ja aurinko kai lähinnä) 31 mtoe enemmän. (Sähkö muunnettiin primäärienergiaksi olettaen 38% tehokkuus voimalaitoksessa.) Siinä missä energiankulutuksen ja fossiilisten polttoaineiden käytön kasvu keskittyi kehittyviin maihin, suurin osa uudesta tuuli- ja aurinkosähköstä tuotettiin rikkaissa maissa.
BP_ChangesInConsumption2011-2012_2 BP_ChangesInConsumption2011-2012_3
Kehittyvien maiden suunta on tärkeää, koska ne viitoittavat tien tulevaisuuteen. Suurin osa energiasta kulutetaan jo kehittyvissä maissa ja tämä osuus on nopeassa kasvussa (katso kuva). He rakentavat (tietenkin) sellaista energiainfrastruktuuria mikä meilläkin on ja se tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden polttoa. Samalla rikkaissa maissa ostetaan hyvää omaatuntoa tekemällä kosmeettisia muutoksia energiantuotannossa nojaten olemassa olevaan fossiiliseen infrastruktuuriin.

NonOECDshare

Ei-OECD maiden osuus primäärienergian kulutuksesta

Viimeisessä kuvassa esitän nopean (ja kenties huolimattoman) arvioni siitä miten paljon hiiletöntä tuotantoa olisi lisättävä jokainen vuosi, jotta vastuullisiin ilmastotavoitteisiin päästäisiin. (Viimeisestä 6%/vuosi päästöjen vähennystahdista keskusteltiin esim. James Hansen et al. tuoreessa artikkelissa.) Hiilettömän tuotannon lisäys on tragikoomisen alhainen. Kuten olen huomauttanut aikaisemmin, se ei riitä edes katkaisemaan päästöjen kasvua saatikka sitten kääntämään päästöjä laskuun. Voitaisiinko vallankumous retoriikasta vähitellen luopua? Se on noloa.Photo 9.12.2013 18.57.53

Tässä uusi esimerkki valitettavan yleisestä uusiutuvien energianlähteiden hypetyksestä, jota käytetään sekä markkinointiin, että tähänastisen ilmastopolitiikan epäonnistumisen paketoimiseen  kauniimman näköiseksi.
According to a data book from the US National Renewable Energy Laboratory (NREL), solar PV generation capacity increased by 83% across the United States in 2012…

…But there’s even more good news. In 2012, renewable energy accounted for 56% of all new electricity generation capacity, that is a very sharp increase from the 2% that it was at back in 2004!

This statistic is particularly useful because it shows how the transition from traditional energy sources to renewable ones is progressing. This shows that the renewable energy industry is no longer just lagging behind the fossil fuel one and only growing due to the country’s population growth, but it is exploding, and it will over at some point.

Renewable energy has been “on its way” for a long time, and now it finally is.

Vau, mahtavaa! Mutta mitä tuo aurinkosähkön lisäys USA:ssa tarkoittaa, kun esitetämme kokonaiskuvan? Seuraavat kuvat havainnollistavat asiaa. Tuossa siis toiset näkevät vallankumouksen. Heillä on varmastikin tarkempi näköaisti kuin minulla. Minä näen hiilen korvaamista maakaasulla ja pientä kohinaa.

Photo 4.12.2013 17.27.02

Photo 4.12.2013 17.26.00

Follow me on Twitter

Goodreads

Punainen risti

Unicef