Satu Hassi kertoi pari päivää sitten twitterissäOptimistinen viesti COP18ssa, UNEPin johtaja Achim Steiner: 2006-2010 maailman uusiutuvilla tuotetun sähkön osuus nousi 3,4%sta 20,3%iin #fb” Huomautin hänelle, että hän varmaankin tarkoitti, että osuus oli noussut 3.4%. Nyt hän kuitenkin toistaa saman väitteen omassa blogissaan, joten nähtävästi viesti ei mennyt perille. “UNEPin pääjohtaja Achim Steiner kertoi tänään, että vuodesta 2006 vuoteen 2010 uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus on kasvanut 3,4 prosentista 20,3 prosenttiin. Tämä uskomaton muutos kertoo, että vihreä teollinen vallankumous on käynnissä. ” (Sama väite toistuu myös Hassin toisessa kirjoituksessa.) Jos muutos on “uskomaton”, niin ehkä se kannattaisi tarkistaa ennen siihen uskomista. Uusiutuvien osuus on noussut, mutta ei muutamasta prosentista pariinkymmeneen prosenttiin. Tämän sanoo jo terve järki, kun muistaa, että vesivoiman osuus on yli 15% globaalista sähkönkulutuksesta. Tein pienen testin siitä mitä viime vuosien trendit sähköntuotannossa tarkoittavat päästökehitykselle. Tein seuraavat oletukset:

  • kulutus nousee 3% vuodessa
  • vesivoiman tuotanto kaksinkertaistuu seuraavan 30 vuoden aikana ja sitten pysyy vakiona. (Tästä aiheutuu tietenkin omia ekologisia ongelmia.)
  • tuuli- ja aurinkosähkö kasvattavat jatkuvasti markkinaosuuttaan 0.5% vuodessa. (Tämä on minusta aika optimistista, mutta ei aivan ufoa 2006-2010 tilastojen perusteella.)
  • tuuli- ja aurinkovoimateollisuuden kapasiteetti nousee parinkymmenen vuoden jälkeen niin paljon, että vanhat turbiinit ja paneelit voidaan korvata uusilla samalla, kun markkinaosuus jatkaa kasvuaan.
  • Ydinvoiman osuus painuu nollaan seuraavan 20 vuoden aikana. (Sitähän Hassi et al. varmaankin pitävät hyvänä ajatuksena.)
  • Se osuus mikä ei tule katettua ylläolevilla katetaan fossiilisilla joiden yksikköpäästöt ovat samansuuruisia kuin nykyään.
  • Tuuli- ja aurinkovoiman integrointiongelmista ei tarvitse välittää.

EmissionsRes2
Yksiköt on valittu niin, että lähtötason päästötaso on yksi. Kuten kuvaajasta näkyy käynnissä oleva “vallankumous” ei tarkoita sähköntuotannon CO2 päästöjen laskua seuraavan 50 vuoden aikana. Vaikka tuuli- ja aurinkovoiman markkinaosuuden kasvu olisi kaksinkertainen tuosta ylhäällä oletetusta, päästöt eivät seuraavan 50 vuoden aikana laskisi. Tuuli- ja aurinkosähkön markkinaosuuden kasvu hukkuu tällä aikaskaalalla kulutuksen kasvun alle.  Jos tämä on vallankumous, niin on epäselvää mihin ongelmaan se on ratkaisu.