You are currently browsing the monthly archive for July 2014.

On hyvin tunnettua, että ilmastotutkijoista suurin osa on sitä mieltä, että ihmiset aiheuttavat ilmastonmuutosta. Vision prize kerää ilmastoasiantuntijoilta vastauksia kysymyksiinsä ja tällä kertaa he kysyivät kantaa Ken Caldeiran, Kerry Emanuelin, James Hansenin ja Tom Wigleyn kirjeeseen, jossa he peräänkuuluttivat uusien ydinvoimateknologioiden valjastamista ilmastonmuutoksen torjuntaan.  Ilmastoasiantuntijoista 71% on sitä mieltä, että ydinvoima on kriittinen osa ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Melkein yhtä suuri enemmistö (67%) oli sitä mieltä, että uusiutuvat eivät voi kasvaa riittävän nopeasti. Sitä voi vain ihmetellä kuinka suuri osa poliittisesta keskustelusta kuitenkin käydään Mikä-Mikä-Maassa.

Vision prize gallup

Vision prize gallup

John Morgan tiivisti asian hyvin kahteen kuvaan twitterissä. Ensimmäinen kuva antaa arvion siitä kuinka paljon energiaylijäämää (EROEI) tarvitaan erilaisten yhteiskunnan aktiviteettien pyörittämiseen. Historian lukeminenkin opettaa,että moni mukavan sivistyneen yhteiskunnan ominaispiirteistä (terveydenhuolto, kulttuuri, koulutus…) syntyi vasta, kun korkean EROEI:n polttoaineita/tekniikoita alettiin käyttämään. Hallin ja Prieton arvio on, että nämä aktiviteetit vaativat EROEI:n, joka on yli 10.

Jos näitä asioita arvostaa ja ne haluaa omaan ihanneyhteiskuntaansa, loogisesti herää kysymys mitkä energian lähteet voivat riittävän korkean EROEI:n aikaansaada? Morganin toinen kuva vastaa tähän kysymykseen perustuen tuoreeseen D. Weißbach et al. tutkimukseen. Valitettavasti sen enempää tuulivoima, aurinkosähkö kuin bioenergiakaan ei tähän pysty, kun energian varastoinnin tarve otetaan (jossain määrin) huomioon. Jos haluamme energianlähteen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat pienet ja joka pystyy sivistynyttä yhteiskuntaa pyörittämään (kuulostaa kivalta eikö totta?), jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa — vesivoima ja ydinvoima. Aiheesta lisää esimerkiksi täältä.

Follow me on Twitter

Goodreads

Punainen risti

Unicef