Oletetut investointikustannukset eri skenaarioissa.