Ilmastotiedossa julkaistiin VTT:n tutkijan Sampo Soimakallion puhe biopolttoaineista. Kannattaa katsoa. Esityksessä käydään selkeästi läpi se miksi bioenergia voi olla ilmaston kannalta jopa haitallista. Sellainen bioenergia, jonka ilmastovaikutus taas olisi selvästi positiivinen on vieläkin rajallisempi resurssi kuin bioenergia yleisesti.

Näitä biopolttoaineisiin liittyviä uutisia on ollut muitakin, koska EU parlamentti on juuri äänestänyt muutoksista direktiiviin, jonka mukaan EU:n autoissa tulisi olla 10% biopolttoaineita vuonna 2020. Satu Hassi kertoo äänestyksen tuloksista suomalaisten meppien osata. Jos oikein ymmärrän, niin kaikki meppimme siis kannattavat myös ruuan muuttamista biopolttoaineeksi. Erot ovat siinä rajataanko ruuan osuus esimerkiksi 5.5% tasolle vai ei. Nyt päätettiin rajata se 6% tasolle. Usein puhutaan kuinka EU:n kuuluu näyttää esimerkkiä joten katsotaanpa millaista esimerkkiä tässä nyt näytetään. Jos maailma käyttää liikenteeseen n. 150EJ energiaa, tästä 6% on 10EJ. Jos muunnos biomassasta nestemäiseksi polttoaineeksi hukkaa puolet energiasisällöstä, biomassana tarvitaan noin 20EJ. Koko maailman viljasato on noin 2.5 miljardia tonnia, joka on energiana noin 40EJ. Toisin sanoen jos muu maailma seuraa esimerkkiämme, noin puolet maailman viljasadosta poltettaisiin biopolttoaineina. Hieno esimerkki. Hyvä me!

Nyt kun tähän ongelmaan ollaan jälkijättöisesti alettu kiinnittämään huomiota, Jeesus nousee jätevirroista. Uusiutuvia lobbaava konsulttifirma Ecofys nimittäin kertoo (parin EU maan hallitusten tilaamana): From low ILUC EU woody residues, low ILUC EU cereal straw and globally available UCO a total quantity of 17Mtoe of low ILUC biofuels could be produced: 11.2Mtoe from woody residues, 3MTOE from cereal straw and 2.8Mtoe from UCO (used cooking oil)” Satu Hassin mukaan tämä on paljon, mutta mitä tuo oikeastaan tarkoittaa? EU kuluttaa vuodessa noin 29EJ öljyä joten 17Mtoe tarkoittaa 2.5% osuutta öljystä ja noin prosentin osuutta koko energiankulutuksesta. Omassa kielenkäytössäni prosentin suuruinen tekijä on pieni häiriö. Vertailun vuoksi samaan aikaan päästöt ovat vähentyneet uusissa autoissa noin 20% kymmenessä vuodessa. Koska se määrä biopolttoainetta, joka voidaan tuottaa alhaisin ympäristövaikutuksin on näin pieni, ehkä meidän pitäisi alkaa tuottamaan enemmän jätteitä niin, että voisimme valmistaa enemmän biopolttoaineita?

Siis mitä mieltä te nyt oikeastaan olette?

Siis mitä mieltä te nyt oikeastaan olette?

Hupaisasti tämän kestävien biopolttoaineiden raportin on tehnyt se sama Ecofys, joka oli myös WWF:n energiaraportin takana. Jos jollekin jäi asia epäselväksi, raportti oli minusta puutteellinen. Siellä he kertoivat pelkästään nestemäisiä biopolttoaineita valmistettavan 50.8EJ edestä eli noin 70 kertaa tässä raportissa EU:lle arvioitu ekologisesti kestävä määrä. Jos EU:n osuus globaalista tuotannosta olisi n. 10%, niin Ecofys markkinoi biopolttoaineille kertaluokkaa erilaisia arvioita riippuen läpyskästä. Kun asiakas tilaa viestin, että pelkästään uusiutuvat riittävät, arvio on korkea, mutta kun pitää arvioida ekologisia haittoja arvio romahtaa. Ihan mitä asiakas tahtoo ja mistä hän maksaa. (Jos ette jo arvanneet, älyllinen rehellisyys tai konsistenssi eivät kuulu tämän yrityksen arvoihin.)

Laitan vielä tämän biomurinan loppukevennykseksi teollisuuden lobbaajien kannan tähän teemaan.
“In principle, biomass is stored solar energy; it is CO2-neutral as it absorbs the same amount of CO2 during growth period as it emits during use. Hence, renewable energy is not only resource compatible, but also climate compatible”: EREC. Eli heidän viestissään mitään ongelmia ei ole. Huumorimiehinä heillä on myös bioenergialle tavoite 359mtoe vuonna 2050. Jos tuo muutetaan kuutiometreiksi halkoja (ja en näpytellyt väärin), saan tulokseksi noin 2700 miljoonaa kuutiota halkoja. EU:ssa metsää on pystyssä noin 20000 miljoonaa kuutiota eli tuolla tahdilla menee reilut 7 vuotta ja jäljellä on vain savuavat kasket. Määrä on myös moninkertainen EU:n viljasatoon verrattuna.

“In addition to these general challenges, bioenergy is confronted with pressing and controversial questions relative to its feedstock. The competition with other uses of biomass (i.e. energy vs. food, feed and fibre), and requirements for sustainable bioenergy production, now dominate discussions.” EREC. Mahtaa harmittaa. Kuten sanoin, humoristeja talo täynnä.

Mitä? Oliko minun  visioni ekologisesti älytön? Hups!

“Mitä? Oliko minun visioni ekologisesti älytön ja eettisesti kestämätön?”: EREC