En mahda sille mitään, että minusta Greenpeacen omaksuma tapa toimia yhdessä teollisuuden lobbausjärjestöjen kanssa haisee. Heidän Energy [R]evolution-opuksensa on kirjoitettu yhdessä eurooppalaisten lobbareiden kanssa ja nyt huomasin, että globaalilla tasolla he kirjoittavat raportteja yhdessä GWEC:n (Global Wind Energy Council) kanssa.

Eivätkö he itse näe tässä mitään kummallista? Onko heidän mielestään itsestään selvää, että teollisuuden intressit ovat samoja kuin muun yhteiskunnan? Ovatko nämä intressit itsestään selvästi sopusoinnussa sen kannalta mikä on ympäristölle parasta? Ymmärtääkseni mm. tuulivoima-alan osakeyhtiöitä koskee sama osakeyhtiölaki kuin muitakin. Suomen laissa todetaan suoraan “Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin….Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua.” Ei ainakaan minulle ole selvää miksi hajurakoa ei tarvittaisi?

Kritiikitöntä “progressiivista” uutisointia aiheesta löytyy mm. seuraavien linkkien takaa. Kuinka voi olla mahdollista, että esim. melko laadukkaassa Guardian-lehdessä juttu on tehty siteeraamalla suoraan teollisuuden lobbareita? Eivät lobbareiden tiedot aina ole väärin, mutta on kummallista mikäli niitä ei edes vaivauduta tarkistamaan.