Bruttokansantuotetta on oikeutetusti kritisoitu osin harhaanjohtavaksi mittariksi ihmisten hyvinvoinnille. Yksi yritys parempaan mittariin on YK:n  inhimillisen kehityksen indeksi (Human Development Index) mikä ottaa huomioon keskimääräisen tulotason lisäksi eliniän ja mahdollisuudet koulutukseen. Törmäsin Alan Pasternakin paperiin (jo hiukan vanha) missä hän selvitti  inhimillisen kehityksen indeksin ja sähkönkulutuksen välistä yhteyttä. Hän huomasi, että yhteys indeksin ja sähkönkulutuksen välillä on melko selvä siihen saakka kunnes sähkönkulutus saavuttaa noin 4000 kWh/henkilö tason. Pasternak arvioi, että jos koko ihmiskunta nostetaan tälle kehitystasolle, lisäsähköä köyhissä maissa tarvitaan entisen päälle (vuonna 1997) 13900 miljardia kWh eli noin 1600 GWe keskimääräistä tehoa.

Inhimillisen kehityksen indeksi sähkönkulutuksen funktiona