New York Times julkaisi oheisen yhteenvedon nuorten prioriteeteistä USA:ssa. Epäilen, että vastaavan kyselyn tulokset eivät olisi kovin erilaisia täällä. Kun ilmastonmuutoksen torjuminen asetetaan rinnan monien muiden tavoitteiden kanssa, se häviää lähes kaikille vaihtoehdoille. (Ainoastaan tavoite yksilön vapauden suojelusta valtion sorkkimiselta oli kiikun kaakun. Kaikissa muissa prioriteetit olivat selviä.) Tämä on poliittinen realiteetti johon ilmastopolitiikka tulisi sovittaa. Jos sitä rakennetaan nämä mieltymykset sivuuttaen, ei se tule onnistumaan. Itse asiassa jos minulta kysyttäisiin omia prioriteettejäni, niin vastaisin suurelta osin saman suuntaisesti. Pystyn sovittamaan nämä yhteen sillä, että uskon järkevän ilmastopolitiikan mahdollisuuteen samalla, kun ajamme tärkeitä sosiaalisia tavoitteita. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että valitut keinot ovat aidosti taloudellisesti perusteltuja sen sijaan, että ne ovat hiekkaa talouden rattaissa.

Advertisements